کاربران عزیز جهت حذف دایمی اکانت خود میتوانید از طریق اپلیکیشن وارد بخش تیکت شده و تیکتی به پشتیبانی حاوی درخواست حذف اکانت ارسال نمایید. اکانت شما حداکثر تا ۷۲ ساعت بعد به صورت دایمی حذف خواهد شد